12.​พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่า Thai-Burmese Railway Centre

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่า

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่า ตั้งอยู่ตรงกันข้านกับสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก จัดการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้าง ทางรถไฟสายมรณะเริ่มจากสถานีบ้านโป่ง(ประเทศไทย) ถึง เมืองทาบูซาซัท(ประเทศพม่า) รวมระยะทาง 415 กิโลเมตร ริ่มตั้งแต่การเข้ามาของญี่ปุ่น การออกแบบและการก่อสร้างทางรถไฟ สภาพภูมิศาสตร์ของทางรถไฟ สภาพชีวิตในค่ายเชลย การปฏิบัติการของทางรถไฟ การทิ้งระเบิด การทำลายทางรถไฟ และเหตุการณ์หลังจากสงครามยุติ

Thai-Burmese Railway Centre

The TBRC is an interactive museum dedicated to the history of the Thailand-Burma Railway. The Death Railway runs once 415 km from Ban Pong (Thailand) to Thanbuyuzayat (Burma). The museum is located next to the Don-Rak War Cemetery.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปความเห็น (0)