5.จังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi


จังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดเนื้อที่อันดับที่สามของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 19,480 ตารางกิโลเมตร จังหวัดกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพฯ 130 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยประมาณ 735,000 คน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีทั้งป่าโปร่งและป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบ มีแม่น้ำสองสายสำคัญคือ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก และสหภาพเมียนมาร์ ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพเมียนมาร์

อเภอเมืองกาญจบุรี มีประชากรอาศัย ประมาณ 54,000 คน พร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และแหล่งประวัติศาสตร์ของไทย สมัยสงครามระหว่างไทย - พม่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อการต่อสู่ระหว่างกองทัพไทย-พม่า และใช้เส้นทางบริเวณ ด่านเจดีย์สามองค์์ จุดผ่านแดน อำเภอสังขละบุรี ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นั้นคือ สะพานเเม่น้ำเเคว ได้มีการสร้างเป็นภาพยนต์ และจังหวัดกาญจนบุรีกับกรมการขนส่งทางรถไฟได้ร่วมมือร่วมแรง จัดงานแสดงแสงสีเสียง งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ระหว่างปลายเดือนพฤศิกายน จนกระทั้งต้นเดือนธันวาคมของทุกปี การจัดงานแสดงแสงสีเสียง เพื่อระลึกถึงเหล่าเชลยศึก และย้อนถึงเรื่องราวในอดีตของ เส้นทางรถไฟสายมรณะ


Kanchanaburi is Thailand´s third largest of 76 provinces. It is located 130 km west of Bangkokand covers an area of 19,480 km². About 735,000 inhabitant are living in Kanchanaburi province which borders Myanmar (Burma) at the north-west.

Kanchanaburi town has a population of 54,000and was originally established by King Rama I as a first line of defence against the Burmese, who might use the old invasion route through the Three Pagodas Pass on the Thai-Myanmar border. It is situated on theRiver Kwai and the home of the famous Bridge on the River Kwai, immortalized in Pierre Boulle´s same named novel and David Lean's movie. Every year in late November and early December the River Kwai Bridge Festival is held at the bridge with a spectacular Sound & Light Show. This event reminds to the history of the Death Railway and the bombardments during World War II.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปความเห็น (0)