อักษรต่ำเดี่ยว

คือ พยัญชนะที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่ มี 10 ตัว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
หากต้องการจะผัน ให้ครบทั้ง 5 เสียง ต้องใช้ ห นำตัวอย่าง เช่น
สามัญเอกโทตรีจัตวา
งอ หง่อง่อ ง้อ หงอ
หง้อ
มอ หม่อ ม่อ ม้อหมอ
หม้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรยางค์ความเห็น (0)