ป้ายแนะนำการเปลี่ยนชุดผู้ป่วย

บ่มเพาะให้รักในสิ่งที่ทำ ทำงานด้วยใจ คิดอย่างสร้างสรรค์ มองการปฏิบัตินั้นเป็นการเรียนรู้ในทุกๆ วัน โดยเฉพาะงานที่ต้องทำเป็นประจำ หรืองานพื้นฐาน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการทำงาน


หลายครั้งที่ผู้ป่วย หรือ ผู้รับบริการ มาเปลี่ยนชุด

ก่อนเข้าถ่ายภาพรังสี

แล้ว...

เตรียมตัวไม่ถูกต้อง เช่น

ไม่ถอดเสื้อชั้นใน หรือ ไม่ถอดสร้อยคอ สำหรับการถ่ายภาพรังสีทรวงอก

หรือ สวมใส่เสื้อที่เตรียมไว้ ไม่ถูกต้อง


ทำให้.... ต้องถ่ายภาพรังสีซ้ำ


ส่งผลเสียหลายๆประการ เช่น

ผู้ป่วย มีความเสี่ยงภัยจากรังสีเพิ่มขึ้น

ผู้ป่วย ต้องใช้เวลารอรับการบริการ การตรวจ ที่นานขึ้น

ผู้ปฏิบัติงาน มีภาระการทำงานเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เป็นต้น


เพื่อใช้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ

มาร่วมก่อการดี ที่พัฒนาการให้ข้อมูลผู้ป่วยกันดีไหม ครับ


ตัวอย่าง ป้ายการเตรียมตัวแก่ผู้ป่วย
นำป้ายไปติดไว้ในห้องเปลี่ยนชุด

เพื่อให้ผู้ป่วยได้อ่าน ได้เห็น อย่างชัดเจน เพิ่มเติมจาก คำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ได้บอกด้วยวาจา ไปแล้วทำงานประจำให้มีความสุข สนุกการเรื่องต่างๆที่พบเห็น

บ่มเพาะให้รักในสิ่งที่ทำ ทำงานด้วยใจ คิดอย่างสร้างสรรค์

มองการปฏิบัตินั้นเป็นการเรียนรู้ในทุกๆ วัน

โดยเฉพาะงานที่ต้องทำเป็นประจำ หรืองานพื้นฐาน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

สุข สนุก ทำให้ชีวิตสดใน ลองดู นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)