ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

1 กระดานดำ (Chalk Boards)

2 หนังสือ ตำราเรียน/ใบเนื้อหาและใบงาน (Book or text/Information and Worksheets)

3 แผ่นภาพ (Wall Charts)

4 แผ่นใส (Overhead Transparencies)/สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Slide)

5 โมเดลพลาสติก (Overhead Plastic Models)

6 ภาพสไลด์และแผ่นภาพยนต์ (Slide Series and Filmstrips)

7 แถบบันทึกเสียง (Audiotape Recordings)

8 แถบวิดีทัศน์/แผ่นวิดีทัศน์ (Videotape Recordings and Videodiscs)

9 หุ่นจำลอง (Models)

10 อุปกรณ์ทดลอง/สาธิต (Experimental/Demonstration Sets)

11 ของจริง (Real Objects) 7.12 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ


โชคชัย หรรษาธารา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอนของโชคความเห็น (0)