OBP กับชีวิตประจำวัน

การรักษาโดยอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิต

ชื่อ คุณ ส.(นามสมมติ)
เพศ
ชาย อายุ 43 ปี
ประวัติการทำงาน
เคยทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่ง , นักร้องรับจ้างตามร้านอาหาร ,
เปิดร้านขายเครปมานาน 13 ปี
อาศัยอยู่กับ ภรรยา
การวินิจฉัยโรค/อาการแสดง- Left basal ganglion hemorrhage
- Right hemiplegia
- Motor aphasia(แต่อาการนี้ขัดกับ ประวิติการประเมินที่บอก ว่าผู้รับบริการสามารถพูดได้ ทำให้คาดว่าน่าจะเป็นแบบไม่
complete)
- cognitive

แผนการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

1. เป้าประสงค์ระยะสั้น : ผู้รับบริการสามารถเล่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องได้จาก 3 เป็น 4 เหตุการณ์แบบม่ติดขัด ถายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
แผนการรักษา
แบบเดิม : ให้ภาพคำศัพท์ 3 ภาพ ให้ผู้รับบริการได้มีการแต่งเรื่องราวให้เชื่อมโยงกัน
เมื่อเล่าได้ 3 ภาพ จะเพิ่มอีก 1 ภาพ
แบบหลัง : ให้ใช้ภาพขั้นตอนการทำเครปมา 3-4 ภาพ จากนั้นให้เรียงลำดับขั้นตอนการทำ พร้อมเล่าถึงขั้นตอนการทำ (เนื่องจากผู้รับบริการมีประสบการณ์การทำงานเป็นอาชีพขายเครป)

2. เป้าประสงค์ระยะสั้น : ผู้รับบริการสามารถจำสีกรวยที่เรียงต่อกัน จำนวน 4 อัน
และตอบถูกได้ 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
แบบเดิม : 1 ให้ผู้รับบริการฝึกจำสีกรวย เริ่มจาก 4 อัน โดยผู้บำบัดกระตุ้นให้ผู้รับบริการได้
มีการจดจำโดยให้มีการพูดทวนสีของกรวยซ้ำๆ
2 ให้ผู้รับบริการฝึกจับคู่ภาพเหมือน โดยมีภาพคว่ำไว้จำนวน 10 ภาพ
ให้ผู้รับบริการเปิดขึ้นมาและหาคู่จนครบทั้ง 10 ภาพ
แบบหลัง : 1 ให้ผู้รับบริการฝึกจำสีธนบัตร เนื่อวจากเคยทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่ง
2 ให้ผู้รับบริการจับคู่ภาพตัวละครในภาพยนตร์ เนื่องจากผู้รับบริการมี leisure
เป็นดูหนัง

3. เป้าประสงค์ระยะสั้น : ผู้รับบริการสามารถรับความรู้สึกแบบ light touch เพิ่มจาก absent
เป็น impair ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
แบบเดิม : ฝึกสัมผัสพื้นผิวที่ต่างกัน เช่น ลูกบอลหนาม ลูกบอลไหมพรม ลูกบอล เป็นต้น
แบบหลัง : ฝึกสัมผัสพื้นผวต่างๆจากวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น สก็อตไบท์ ม้วนทิชชู่
ถุงเท้า

4. เป้าประสงค์ระยะสั้น : ผู้รับบริการมี voluntary movement of forearm supination &
pronation จาก no movement เป็น ¼ voluntary movement assist
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
แบบเดิม : ให้ถือกรวยและนำลูกเทนนิสวางบนกรวยจากนั้นให้นำไปใส่ตะกร้าทางซ้าย
(pronation) และฝั่งขวา (supination)
แบบหลัง : ให้ผู้รับบริการอ่านหนังสือพิมพ์ พลิกหน้าหนังสือพิม

กระบวนการรักษา
Achievement : ผู้รับบริการได้รับการบำบัด สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน
มากขึ้น
Happiness : ผู้รับบริการสามารถดูแลตัวเองได้ ช่วยเหลือภรรยาได้ เกิดเป็นความสุขในชีวิต
Creation : ใช้สื่อในการรักษาโดยนำชีวิตประจำวัน รวมทั้งประวัติการทำงาน
กิจกรรมยามว่าง ของผู้รับบริการมาประยุคใช้ ให้เกิดความสนใจในการบำบัด
Successful aging : สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีภรรยาเคียงข้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาศักยภาพบุคคลความเห็น (0)