วันนี้ได้แลกเปลี่ยนสั้นๆ กับลูกทีม  เรื่องการจัดการงานหน้างาน หรือ เรียกว่า shop floor  ลูกทีมเห็นว่า การประชุม ต่างๆที่เกิดขึ้น คงจะไม่มีประโยชน์ ถ้าขวัญ กำลังใจ ในการทำงานยังไม่มี    การเอาใจใส่ต่อ ลูกทีม  เพื่อนร่วมงานคงไม่มี  การทำงาน ปล่อยงานไปวัน วัน  ถ้าเห็นว่าการทำแบบนี้ เป็นเรื่องปกติ  จากความไม่ถูกจะถูกหลอมกลายเป็นความถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูก  ยกเว้นบางเรื่อง ถ้ามีเหตุ มีผล ก็จะเป็นอีกเรื่อง   เราเลยนึกถึง vdo เรื่อง เสียงกู่จากครูใหญ่  ในเรื่องความมุ่งมั่น และ ความตั้งใจไม่ย้อท้อ   .....