คำศัพท์

advice=คำแนะนำ

advise=แนะนำ

borrow=ขอยืม

can=สามารถ

everything=ทุกๆสิ่ง,ทุกๆอย่าง

help=ช่วยเหลือ

kindness=ความใจดี,ความกรุณา

pleasure=ความยินดี

sure=แน้นอน,ได้เลย

problem=ปัญหา

worry=กังวล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)