ห่านกับไข่ทองคำ

ชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงห่านไว้กินไข่เขาเก็บไข่มากินทุกวัน

เช้าวันหนึ่งขณะเก็บไข่ห่าน เขาพบว่ามันเป็นสีเหลืองอร่าม

เมื่อจับดูจึงรู้ว่าว่ามันเป็นไข่ทองคำ ทุกเช้าห่านจะไข่ออกมาวันละฟอง

เขาจึงทยอยขายไข่นั้นจนร่ำรวย อยู่มาวันหนึ่งเขาเกิดความโลภ จึงจับห่านผ่าท้อง หวังว่าจะเจอไข่มากกว่าเดิม

เมื่อเขาเปิดออกดูกลับพบแต่ความว่างเปล่าในท้องของห่านตัวนั้น

Farmers who raise geese eggs they eat eggs every day.

One morning, while a goose egg. He found that it was golden.

The catch is that it is a golden egg. Every morning, goose eggs are bubbles coming out daily.

They sell eggs as lucrative. One day his greed The captured geese ripped Hope to see more of the same eggs.

When he turned back to see the emptiness in the stomach but found the goose that.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Translantionความเห็น (0)