อักษรสามหมู่หรือไตรยางค์

อักษรสามหมู่หรือไตรยางค์

พยัญชนะไทยทั้งหมด 44 ตัว สามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็นสามหมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ โดยแบ่งได้ดังนี้

1. อักษรกลาง มีทั้งหมด 9 ตัว คือ

ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ

มีหลักการจำ คือ ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก(ฎ) ตาย(ฏ) บน ปาก โอ่ง หรือ ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง ฎ ฏ

2. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ

ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

มีหลักการจำ คือ ไข่ ฃวด ฉิ่ง ฐาน ถุง ผี เฝ้า ศาล ฤๅษี ส่ง หีบ หรือ ผี ฝาก ถุง(ฐ) ข้าว(ฃ) สาร(ษ ศ) ให้ ฉัน

3. อักษรต่ำ อักษรต่ำสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่

3.1 อักษรต่ำเดี่ยว มี 10 ตัว คือ

ง ญ ณ น ม ย ร ว ล ฬ

มีหลักการจำ คือ งู ใหญ่ เณร น้อย มา เยี่ยม ระ วัง ลูก ฬ หรือ งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โมฬี(ฬ) โลก

3.2 อักษรต่ำคู่ มี 14 ตัว คือ

ค ฅ ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ

มีหลักการจำ คือ ควาย ฅน ฆ่า ช้าง เฌอ โซ่ มณโฑ เฒ่า ท่าน เธอ พา ฟัน ภู ฮา หรือ พ่อ(ภ) ค้า(ฅ ฆ) ฟัน ทอง(ฒ ธ ฑ) ซื้อ ช้าง(ฌ) ฮ่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อักษรสามหมู่หรือไตรยางค์ความเห็น (0)