กิจกรรมบำบัดกับผู้สูงอายุที่บ้านพักคามิลเลียน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณยายท่านหนึ่งอายุ 80 ปี วันที่ 30 มกราคม คุณยายมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีความร่วมมือในการทำกิจกรรม แต่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ คุณยายมีอารมณ์เศร้า ร้องไห้ จึงได้จัดการอารมณ์กับคุณยายให้มีอารมณ์ที่ดีขึ้นและสามารถทำกิจกรรมได้ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เราได้จัดกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุกันโดยให้ผู้สูงอายุทำแกงบวดฟักทอง ซึ่งคุณยายมีความสนใจที่จะทำแกงบวดฟักทองและให้ความร่วมมือทำกิจกรรมจนจบ ในระหว่างการทำกิจกรรมก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สูงอายุท่านอื่นถึงวิธีการทำแกงบวดฟักทอง

จากการสังเกตและสัมภาษณ์คุณยายทำให้ทราบว่าคุณยายมีอาการหลงลืมในด้าน short term memory(ความจำระยะสั้น)เนื่องจากคุณยายจำไม่ได้ว่าผมเคยมาหาคุณยายครั้งหนึ่งแล้ว มีระดับ Cognitive อยู่ระดับ 4 โดยสังเกตจากการทำกิจกรรมการออกกำลังกายคุณยายทำท่าทางได้เพียง2-3ขั้นตอนเท่านั้น คุณยายเคลื่อนย้ายโดยวีวแชร์ เคยมีประวัติผ่าตัดเข่าข้างซ้ายเนื่องจากกระดูกหักเมื่อหลายปีมาแล้วจากนั้นผมได้ทำการวัดกำลังกล้ามเนื้อขาอยู่ประมาณเกรด 4-5 หมายความว่าคุณยายมีกำลังกล้ามเนื้อแข็งแรงพอที่จะเดินได้แต่คุณย้ายไม่กล้าเดินเนื่องจากกลัวล้ม ก่อนทำกิจกรรมได้วัดความดันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกลุ่ม

  • เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มโดยผ่านการสื่อสารกับผู้บำบัดและผู้สูงอายุท่านอื่น
  • ผ่อนคลายอารมณ์
  • เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำกิจกรรม
  • เพื่อฝึก Cognitive เช่น ให้บอกวิธีการทำบวดฟักทอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระหว่างทำกิจกรรมคุณยายมีปฏิสัมพันธ์กับคนในกลุ่มดี มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม มีอารมณ์ที่ดีขึ้นหลังจากมีความเศร้า ทำกิจกรรมจนจบได้ด้วยดี

แนวทางการบำบัดสำหรับคุณยาย

  • เสริมความมั่นใจในการทำกิจกรรมด้วยการสอบถามความมั่นใจในการทำกิจกรรม แล้วถามคะแนนส่วนที่หายไปและวิธีแก้ไข
  • วิธีการจัดการอารมณ์ state management, relaxation technique เช่นการหายใจ
  • ฝึกให้ผู้รับบริการลองเดินด้วย tripod cane
  • สอนtechnique energy conservation
  • ให้กิจกรรมหรือท่าออกกำลังกายที่พัฒนาสมอง
  • ส่งเสริมกิจกรรมยามว่างเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ เช่น การทำอาหาร สวดมนต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupation คืออะไรความเห็น (0)