บันทึกการเดินทาง ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานเขาพนมรุ้งและวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของ พระมหาณัฐพงศ์ ชยวุฑฺโฒ ชั้นปีที่ ๓ความเห็น (0)