การจัดการความรู้ขององค์กรต่างประเทศ

ICE # MIT-4
Homework #2

การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมด้านธุรกิจ กรณีศึกษา : ธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศมาเลเชีย
Knowledge Management to Enhance Business Operations : A Case Study in the Malaysian Electronics Sector
โดย Mohan V. Awari, C. S. Bong
Faculty of Management, Multimedia University, Cybejaya, 63 100 Selangor. Malaysia                  
           ปัจจุบันการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพื่อความแข็งแกร่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย ประเทศมาเลเซีย ได้ทำกรณีศึกษา ในการจัดการความรู้ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ได้นำมาปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ความสามารถด้านการผลิตมีผลกำไรเพิ่มพูนขึ้น
              
            ในปี 1996 การจัดการความรู้ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นใน
Siemens จากการประชุมร่วมกันและนำกระบวนการการจัดการความรู้มาปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารให้การสนับสนุน และสมาชิกร่วมมือร่วมใจกันทำ เดิมมีสมาชิกในกลุ่ม KM  15  คน แต่ปัจจุบันมีสมาชิกมากว่า 250 คน นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการจัดการความรู้ ความคิดริเริ่มที่หลากหลาย  ดังนั้น KM จึงได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งองค์กรของ Siemens                 
           คณะผู้ร่วมกลุ่มด้านการจัดการความรู้ (Corporate Knowledge Management : CKM) มีหน้าที่ในการคิดริเริ่ม และบริหารจัดการ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ด้าน KM หลายๆ คน ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกๆ องค์กร โดยเจ้าหน้าที่จะรายงานผลต่อ ผู้บริหารระดับ CKM เพื่อพิจารณา ชี้แนะ โดยทีมที่ปรึกษาของ CKM อีกระดับหนึ่ง และองค์กรได้มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการความรู้ในกลุ่มนักปฏิบัติ (CoP KM) ให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
               
         
คณะผู้บริหารระดับ
CKM ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารจากกลุ่มต่างๆในแต่ละทวีป ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้าน KM โดยการรวมกลุ่มกันนั้น ได้มีข้อกำหนด แบบแผนในการจัดการความรู้                
            ผลประโยชน์ที่ได้รับ ทวีเพิ่มขึ้นมากมาย จากการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้ในเครือข่ายธุรกิจด้านอิเล็คทรอนิกส์  ดังนี้
-          เกิดการเรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยการสื่อสารถึงกันทางเครือข่าย
-          เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
-          ผู้นำด้านการจัดการความรู้มีเพิ่มขึ้น
-          มีเครือข่ายการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
-          เพิ่มประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและงานด้านอิเล็คทรอนิกส์
-          เกิดการรวมกลุ่มของชาว KM ที่เรียกว่า Yellow page ขึ้น  
แหล่งข้อมูลจาก : http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMClass

คำสำคัญ (Tags)#kmclass

หมายเลขบันทึก: 62458, เขียน: 23 Nov 2006 @ 17:47 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 11:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เป็นประโยชน์มาก

  • เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน
  • ทำให้เกิดเครือข่ายของKM อย่างทีประสิทธิภาพ