พักใจ ได้ลองทำ กับกิจกรรมยามว่าง

เรียนรู้ เปิดใจ เปิดเวลา โอกาส สู่การทำกิจกรรมยามว่าง

วันที่ 25 มกราคม 2560 ดิฉันได้มีโอกาสเรียนหัวข้อเกี่ยวกับ กิจกรรมยามว่าง (Leisure) โดยได้เริ่มจาก การเขียนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ช่วงระยะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าในแต่ละวันเราได้ทำกิจกรรมใดบ้าง และใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมมากน้อยเพียงใด ซึ่งเมื่อดิฉันได้ลองเขียน ก็เสมือนเป็นการทบทวนกิจกรรมในแต่ละวันของตนเอง และดิฉันก็ได้ตระหนักว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว เราได้ทำกิจกรรมเดิมๆ ซ้ำๆ เช่น การไปเรียนหนังสือ การทำกิจวัตรประจำวันทั่วไป หรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมยามว่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือการเล่นอินเทอร์เน็ต การฟังเพลง เป็นต้น

หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้มอบหมายให้ทำกิจกรรมที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น คือ การทำกิจกรรมยามว่างทั้งหมด 8 กิจกรรม ให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมดังนี้ การเขียนคำคมประจำใจ, การแต่งกลอน, การเขียน Mind Map, การเล่นเกมสร้างสรรค์, การร้องเพลง, การวาดรูปหรือถ่ายภาพขณะฟังเสียงจากต้นไม้, การคิดออกแบบท่าฝึก Mindfulness 1 ท่า และ ท่าออกกำลังสมองและร่างกาย1 ท่า ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รับฟังคำชี้แจงแล้ว ก็ต่างแยกย้ายกันทำกิจกรรมของตนเองในสถานที่ต่างๆตามต้องการ ดิฉันก็ได้เริ่มจากการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ กิจกรรมการเดินออกไปหามุมธรรมชาติที่สวยๆ การถ่ายรูปกับต้นไม้ หลังจากนั้นก็ย้ายไปทำกิจกรรมส่วนที่เหลือ บริเวณศาลาริมน้ำของคณะ ดิฉันได้ทำกิจกรรมไปสักพักจนลุล่วงแก่เวลา ก็พบว่ายังมีกิจกรรมที่เรายังทำได้ไม่ครบ

หลังจากนั้นเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ก็ได้มาร่วมพูดคุยสะท้อนความคิดกันที่ห้องเรียน เพื่อนหลายคนก็ได้ทำกิจกรรมในลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนจะเริ่มทำกิจกรรมที่ตนนั้นชื่นชอบก่อน ในขณะที่บางคนก็สามารถทำกิจกรรมได้จนครบ จากจุดนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นความคิดที่หลากหลาย ความคิดที่อิสระ และสร้างสรรค์ ในลักษณะรูปแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล

และสิ่งสำคัญคือ กิจกรรมนี้ได้ทำให้ดิฉันตระหนักว่า ยังมีอีกหลายคน แม้กระทั่งตัวดิฉันเองเลือกที่จะทำกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่หลักของตนเอง จนบางครั้งลืมไปว่า เราควรที่จะใช้เวลาหรือสละเวลาแม้เพียงเล็กน้อยมาทำในสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่า คือ การทำกิจกรรมยามว่าง การได้ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์ คลายความคิด พักผ่อนร่างกาย และจิตใจ ในกิจกรรมที่เราชื่นชอบ และทำให้เรามีความสุข เพื่อที่จะนำมาเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างกำลังใจแก่ตนเอง ให้สามารถทำตามบทบาทหน้าที่และบรรลุเป้าหมายต่อไปได้สำเร็จ

ดังนั้นเราทุกคน ต้องลองให้โอกาสตนเอง เปิดเวลา เปิดใจในการทำกิจกรรมยามว่าง หรือการสรรสร้างเวลา เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบของกิจกรรมที่เคยทำอยู่เดิม ให้เป็นกิจกรรมยามว่างได้ เช่น การฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ คลอไปกับจังหวะการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และยังช่วยสร้างความพิเศษ สร้างความรู้สึกรูปแบบใหม่ให้กับชีวิตของคุณได้มากทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก้าวสู่นักกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)