บันทึกที่ 42 ทดสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 2 (25 มกราคม 2560)

การทดสอบอ่านเขียนครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านริมใต้
ฉันได้รับมอบหมายให้ควบคุมการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ข้อสอบมีการอ่าน และการเขียน อย่างละ 2 ตอน

เริ่มทดสอบโดยสอบการอ่านก่อน แล้วตามด้วยการเขียน
กว่าจะทำเสร็จทีละตอน ใช้เวลานานมาก ยิ่งตอนลงคะแนน
และสรุปคะแนน ใช้เวลานาน

แล้วฉันคิดว่าน่าจะใช้เกณฑ์เหมือนครั้งแรกมากกว่า
คือครั้งแรกใช้เกณฑ์แบบปริมาณ ซึ่งสามารถวัดได้ค่อนข้างตรง
แต่ครั้งที่สอง เป็นแบบคุณภาพ คะแนนที่ได้มันขึ้นกับคุณครูที่คุมสอบ
ซึ่งฉันคิดว่าน่าจะหาข้อสอบที่ครั้งที่ 1-3 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ...แค่คิด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)