วันที่ 45 เปิดประสบการณ์ใหม่ ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (31 มกราคม 2560)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานรวมตัวครูเป็นเลิศ... วันนี้มีภารกิจนอกโรงเรียนให้ทำ คือ การไปสัมมนา หัวข้อ “การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ” ในงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งแรกเราได้มาปิดตัวโครงการโดยการไปจัดบูธภายในงาน และในครั้งนี้ดิฉันได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสัมมนาคือ ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของนักสกษาในโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้ทำที่ไหน และเป็นการเล่าเรื่องต่อหน้าผู้เข้าร่วมสัมมนา นับ 50 คน ที่ล้วนมีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่สูงกว่าเรา เป็นครู อาจารย์ นักการศึกษาที่สนใจมาร่วมรับฟัง ดิฉันและเพื่อนอีก 3 คน รวมทั้งอาจารย์ผู้ก่อตั้งโครงการและครูผู้เกี่ยวข้องกับโครงการช่วยกันบรรยาย เล่าเรื่อง ทำให้บรรยากาศการสัมมนาเป็นกันเองและผ่านไปด้วยดี รู้สึกทั้งตื่นเต้น และดีใจที่มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้ จะเก็บประสบการณ์และความทรงจำดี ๆ นี้ไว้ตลอดไปค่ะ :)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)