DAY21 SAY CHESSSE (9 Dec 2016)

ขอเล่าถึงเพื่อนข้างห้อง ครูน้อยและโบ ที่อยู่ประจำชั้น ป.2/2 ซึ่งทั้งสองคนเป็นลูกช้างเหมือนกันเอกภาษาไทย ทั้งสองชอบถ่ายรูปมาก ซึ่งเราจะได้เป็นคนถ่ายให้ตลอด ในโทรศัพท์เรามีรูปสองคนนี้เยอะมาก

จากการทำงาน จะเห็นความแตกต่างของกันและกันอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่พูดถึงทั้งในด้านบวกและด้านลบทำได้เพียงเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)