วันที่ 48 งานวันเปิดโลกวิชาการ (10 กุมภาพันธ์ 2560)

งานวันเปิดโลกวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นขึ้น ณ บัดนี้

โดยเริ่มต้นจากการกล่าวเปิดงานของประธานของงาน
มีการกล่าวเปิดงาน
หลังจากที่มีพิธีเปิดงานแล้วก็จะมีการแสดงของเด็กๆ คือการแสดงฟ้อนรำ การร้องเพลง เป็นต้น

ภายในงานก็จะมีซุ้มของแต่ละสาระการเรียนรู้ให้เด็กๆได้เข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย นอกจากนั้นแล้วยังมีการแยกกิจกรรมของโปรแกรมการเรียนของนักเรียนคือ กิจกรรมของห้องเรียนปกติ ห้องเรียนคณิต-ภาษา ห้องเรียนคณิต-วิทย์ ห้องเรียนEnglish Program

กิจกรรมภายในงานมากมายเช่นนี้ เด็กๆที่เข้ารว่มกิจกรรมคงจะตื่นเต้นกับความรู้และกิจกรรมใหม่ๆที่สนุกท้าทายนะคะ

สำหรับงานวันเปิดโลกวิชาการของโรงเรียนเรา หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และทักษะที่สามารถนำเอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตได้

อยากให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเช่นนี้ ทุกปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)