(46) วันทำงานเพื่อเจริญใจ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(46) วันทำงานเพื่อเจริญใจ

การทำงานวันนี้อยู่ที่ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ช่วงเช้าวางแผนในการจัดการเรื่อง Paper ต่างๆ ช่วงบ่ายมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย R2R คำเขื่อนแก้ว ในแต่ละวันก่อนเริ่มต้นทำงานจะมีแผนคร่าวๆ กำหนดในตนเองว่าจะทำอะไรบ้าง และตรวจสอบว่ามีนัดหมายเรื่องอะไรบ้าง

ภารกิจช่วงเช้าดำเนินไปตามแผน

- เตรียมเอกสารที่จะใช้ในวันต้อนรับคณะดูงาน

- อ่านงานวิจัยที่ค้างไว้และเร่งด่วน

- ประสานงานการเตรียมต้อนรับคณะดูงานจาก รพ.ปทุมธานี

BAR กับตนเองว่า อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นอะไรบ้าง บรรยากาศน่าจะประมาณไหน ก้ำกึ่งระหว่างความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บรรยากาศที่ไม่เป็นวิชาการมาก ในขณะเดียวกันก็ได้ประเด็นที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยน

และเตรียมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย R2R คำเขื่อนแก้วว่า ดำเนินไปอย่างไร ประเด็นไหนบ้าง

ซึ่งได้เขียนไว้ใน "บทเรียนจากคุณอำนวย R2R คำเขื่อนแก้ว"..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/planet/kapoomcare#/posts

ตอนเย็นกลับเข้าไปวัด วันนี้นั่งภาวนาอย่างเดียว ทุกครั้งของการนั่งสมาธิภาวนาทำให้จิตได้พักและรีเซ็ตตัวเองได้เร็วมาก

มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่พิจารณาใคร่ครวญแล้วยังไม่ลงใจ สิ่งที่แก้ไขได้คือ ใช้การท่องบทบริกรรมและแผ่เมตตาสลับกัน

บอกกับตนเองว่า

"ในแต่ละวันใจเราต้องเจริญขึ้น ฝืนกิเลสและอาสวะกิเลสที่มาเกาะกินใจอยู่ทุกๆ วินาทีให้ได้" หากจะว่าไปก็คล้ายๆ การสะสมแต้ม ความเป็นจริงเราไม่สามารถไปอยู่ในที่สัปปายะเหมาะต่อการฝึกฝนจิตใจ แต่เราก็พยายามที่จะใช้สถานการณ์ในปัจจุบันเปิดพื้นที่ขัดเกลาใจตนเองให้ได้ อาศัยเรื่องราว เหตุการณ์และบุคคลเป็นบททดสอบและพิสูจน์ว่าใจเราเจริญมากน้อยเพียงไร

...

15-02-2560





บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mind



ความเห็น (0)