วันที่ 35 "ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559"(17 ม.ค. 60)

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาเป็นวันครู ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ คณะครูโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้นำคณะครูไปร่วมงานวันครู ณ หอประชุมนานาชาต 700 ปี และทางคณะคูแผนกประถมศึกษาท่านหนึ่ง ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 คุณครูท่านั้นคือ คุณครูจรัสพร ก้อนแก้ว ครูประจำชั้นป.1/1 หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงนนี้ทางโรงเรียนจึงได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูดีเด่น ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและมีคุณค่ามากในชีวิตความเป็นครู และรางวัลนี้ก็เหมาะสมกับคุณครูที่ได้รับรางวัลมาก เพราะคุณครูเป็นคนที่มีจิตใจดี มีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์และเป็นผู้ที่มีน้ำใจ มีจิจสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นครูที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่การสอนได้เป็นอย่างดี เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการสอนและเป็นแบบที่ดีให้แก่ลูกศิษย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 2 / 2559)ความเห็น (0)