กวางที่แม่น้ำ (The Stag at the River)

กวางตัวหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำมากเนื่องจากอากาศที่ร้อน ได้มายังที่แม่น้ำแห่งหนึ่งในป่าเพื่อดื่มน้ำมันเห็นเงาของตัวเองที่สะท้อนในน้ำ และชื่นชมกับเขาที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็รู้สึกอับอายกับความอ่อนแอและขาที่ลีบผอมของตัวเองข้าอยากให้ขาของข้าเหมือนกับเขาของข้าจริง ๆ มันคร่ำครวญ ในขณะที่มันรู้สึกแย่กับความคิดเหล่านั้น ก็มีสิงโตตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่แม่น้ำแห่งนั้นกวางหนีจากแม่น้ำในทันที แต่ไม่นานเขาของมันก็เข้าไปติดพันกันยุ่งกับกิ่งไม้ทำให้ตัวมันติดหนีไปไหนไม่ได้สิงโตตะครุบตัวเจ้ากวางอย่างรวดเร็วและจับมันได้ทันทีข้าดูถูกขาของข้าได้อย่างไรกัน ทั้งๆ ที่มันสามารถช่วยข้าได้ในตอนนี้ แต่ไม่ใช่เป็นเขาที่ข้าชื่นชมมันนักหนา กวางร้องออกมา

A Stag, very thirsty because of the heat, came to a river in a forest to drink some water. He saw his shadow reflected in the water, and greatly admired the size of his horns, but felt ashamed of his weak and thin legs. I wish my legs were as beautiful as my horns, he sobbed. While he was lost in these thoughts, a Lion appeared at the river. The Stag fled from the river in an instant, but his horns soon became entangled with the branches and he found himself stuck. The Lion quickly caught up with him andcaptured him. How wrong I was to despise my legs which could have saved me now, had it not been for my horns which I so admired! he cried.

Moral of the story: The most valuable things are often disregarded.

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บ่อยครั้งที่ สิ่งที่มีค่าที่สุดถูกมองข้าม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิทานน่ารู้ความเห็น (0)