​วันที่ 5 เล่นยังไง (4 พฤศจิกายน 2559)

วันที่ 5 เล่นยังไง (4 พฤศจิกายน 2559)

วันศุกร์แล้ว กิจกรรมที่มีทุกันแน่นอนนั้นก็คือกิจกรรมชมรม ซึ่งเราได้มีช่วยร่วมในกิจกรรมชมรม A – mate ซึ่งเป็นชมรมที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เนื่องจากนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักเกมทางด้านคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า A – mate แน่นอนว่า งง ตอนแรกไม่รู้ว่าเล่นยังไง ครูพี่เลี้ยงที่เป็นที่ปรึกษาชมรม ได้อธิบายกติกาการเล่นให้นักเรียนฟังจึงพอมีความรู้ในการเล่นขึ้นมาบ้าง แต่ก็ต้องมีประสบการณ์ในการเล่นอยู่บ้าง ถึงจะสามารถเล่นได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)