เก้าอี้ดนตรี (14 ธันวาคม 2559)

การละเล่นพื้นบ้านอีก 1 คาบ ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในคาบที่แล้วเด็กๆติดใจการละเล่นวิ่งเปี้ยวมาก วันนี้ครูก็เลยจัดการละเล่นพื้นบ้านให้นักเรียนอีกหนึ่งอย่าง ซึ่งการละเล่นนี้สามารถเล่นเป็นหมู่คณะได้ นั่นก็คือ การละเล่นเก้าอี้ดนตรี วันนี้มีความสนุกกว่าเมื่อวาน เพราะมีเสียงดนตรีให้นักเรียนได้เต้นตามจังหวะ แต่คราวนี้รู้สึกว่ากองเชียร์จะสนุกกว่าคนเล่นเสียอีก คนเล่นนั้นมีความกดดันสูงเพราะกลัวไม่ได้นั่งเก้าอี้ แต่กองเชียร์กลับเต้นไม่สนใจอะไรเลย เล่าเฉยๆมันจินตนาการไม่ออก ต้องฟ้องด้วยภาพบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)