วันที่ 16 ต้อนรับคณะดูงาน (28 พฤศจิกายน 2559)

เช้าวันจันทร์นี้ทางโรงเรียนของเราก็มีคณะที่มาศึกษาดูงานจากต่างประเทศ คือ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนของเราได้ทำการต้อนรับในตอนเช้าโดยให้นักเรียนแผนกห้องEnglish Program ได้มานั่งต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยและยังมีการแสดงของนักเรียนอีกมากมาย เช่น การแสดงตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนรำต้อนรับ เป็นต้น

หลังจากที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต่างพากันแยกย้ายไปเรียนแต่ละวิชาของห้องตนเอง ส่วนคณะดูงานก็จะได้ไปรับฟังการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากท่านผู้อำนวยการคนใหม่

ถือว่าครั้งนี้เปนอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเราได้รับการมาศึกษาดูงานจากชาวต่างประเทศ ทางโรงเรียนของเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ

สำหรับบรรยากาศการต้อนรับของวันนี้มีดังนี้ค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)