วันที่ 47 งานปฏิรูปการศึกษา (31 มกราคม 2560)

"สวัสดีวันอังคาร ... ไม่ไป รร. แต่เราไม่ลืมหน้าที่"

เช้าวันนี้เป็นเช้าที่ตื่นสายที่สุดของสัปดาห์เลยก็ว่าได้ วันนี้เราอบรมสัมนา ... โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ... ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างให้เราเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ วันนี้เรามาในงาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยครั้งนี้เรามาเป็นปีที่ 2 วันนี้เค้าจัดให้มีการอบรมสัมนากันหลากหลายหัวข้อมาก เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เข้าสู่ยุค thailand 4.0


... งานเป็นทางการ ...

ในช่วงบ่ายได้เดินเที่ยวชมนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน แต่ละหน่วยงาน ค่อนข้างน่าสนใจ แต่ปีนี้การจัดงานเล็กกว่าทุกปี เวทีกลางก็เป็นเวทีเล็กไม่ใหญ่เหมือนกับทุกปี แต่จุดที่น่าสนใจคือ สัมมาอาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่นำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจมาก


มาถึงแล้วก็ต้องถ่ายหน่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)