(39) การเดินทางของการงาน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(39)

ภารกิจการงานวันนี้ยังคงอยู่ที่กรมอนามัย การขับเคลื่อน R2R ของตัวแทนศูนย์อนามัยต่างๆ จากทั่วประเทศและขณะเดียวกัน training บทบาทและทักษะของ R2R Facilitator ไปพร้อมๆ กัน

กิจกรรมการเรียนรู้ในสองวันนี้ค่อนข้างเป็นการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เห็นความตั้งใจและใส่ใจ

และเป็นสองวันที่ได้รับการดูแลเทคแคร์จากพี่กุ้ง ที่มาร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ เป็นการทำงานที่สอดรับกันดีมาก

สามปีแล้วที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับสำนักส่งเสริมฯ กรมอนามัย และเป็นการทำงานที่เป็นการส่งไม้ต่อกัน มีปรากฎการณ์ที่น่าประทับใจหลายเรื่อง ทางสำนักส่งเสริมทำหน้าที่ manager ส่วนทีมวิทยากรทำหน้าที่เป็น facilitator ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร(HRD) โดยเน้นการนำกระบวนการ R2R สไตล์ KM ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน

การเรียนรู้วันนี้จบลงที่ได้พัฒนา concept paper ขยายเป็น proposal โดยผู้เรียนไม่รู้สึกตัวจนตอนท้ายมาเห็นองค์ประกอบว่าได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้อะไรไปบ้าง

ที่เหลือก็เพียงเติมเต็มและเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเท่านั้นเอง

การเดินทางยังคงไปต่อร่วมสกัดองค์ความรู้ KM จาก CoP(community of practice)ของเขต 4 ที่ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว.องครักษ์ รอบนี้ผู้ประสานงานจัดที่พักให้ได้บรรยากาศสัปปายะดีมากๆ

08-02-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)