วันที่ 46 เปิดพจนานุกรม (2 กุมภาพันธ์ 2560)

คาบสุดท้ายของวันนี้มีการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ใช้สถานที่คือ ห้องสมุด โดยแข่งขันสองรอบ รอบละ 4 ทีม แข่งเป็นคู่ กติกาการเล่นคือ ครูจะเขียนคำศัพท์ในกระดาษ A4 จากนั้นชูแผ่นกระดาษแล้วให้นักเรียนเปิดพจนานุกรมหาคำที่กำหนดให้ ใครที่หาเจอให้ยกมือขึ้น จากนั้นบอกว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ มีความหมายว่าอย่างไร และบอกชนิดของคำให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนน สมัยเรียนอยู่มัธยมชอบกิจกรรมห้องสมุดมาก เคยเข้าร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรม ตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน บทบาทตอนนั้นคือนักเรียน ส่วนตอนนี้คือบทบาทนักศึกษาครูที่ต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียน ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี บางคนก็ตื่นเต้นหาคำไม่เจอ บางคู่เปิดพจนานุกรมคล่องมาก กิจกรรมนี้มีทั้งความตื่นเต้น ความสนุกและได้ความรู้ รอพบกับกิจกรรมใหม่เร็ว ๆ นี้


เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน


เขียนคำศัพท์ใส่ในกระดาษ A4 นักเรียนเปิดพจนานุกรมหาคำศัพท์


หน้าตามีความมุ่งมั่นกับการแข่งขันมาก


บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)