วันที่ 67 นิเทศวิชาศิลปะครั้งสุดท้าย (2 กุมภาพันธ์ 2560)

<p “=””>หลังจากที่เมื่อวานโดนนิเทศวิชาประวัติศาสตร์ไปแล้ว วันนี้ก็ยังสอนเรื่องเมื่อวานแต่เป็นอีกห้อง รู้สึกว่าวันนี้ตัวเองสอนดีกว่าเมื่อวานอีก แต่ก็โอเค ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี การเล่าเรื่อง หรือเล่าประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเชื่อมโยงไปในสิ่งที่ใกล้ตัวของผู้เรียน มันทำให้พวกเขาเกิดความสนใจ </p> <p “=””>และแล้ววันนี้ก็มาถึง นิเทศวิชาศิลปะครั้งที่่ 3 ครั้งสุดท้ายของการเป็นนักศึกษาฝึกสอน เมื่อมันผ่านไปก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกไป 1 ลูก แม้ว่ามันจะเหลืออีกหลายลูกก็ตาม วันนี้สอนในเนื้อหาเรื่อง การวาดภาพระบายด้วยสีวรรณะสีเย็น นักเรียนสนุก สนุกจนไม่ยอมขึ้นห้องไปเรียนวิชาต่อไป อีกทั้งเวลาที่เหลือก็น้อย แต่วันนี้ก็ต้องขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือทุกครั้ง สำหรับครูแล้ว มีอะไรครูก็จะสอนให้เต็มที่ ถึงแม้วิชาศิลปะจะไม่ได้เรียนบ่อย เพราะมีกิจกรรม วันหยุดบ้าง แต่ครูก็จะเร่งให้เนื้อหามันครบ นักเรียนจะได้ไม่เสียโอกาส
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)