23/1/60 (กรอบรูปมหัศจรรย์)

23/1/60 (กรอบรูปมหัศจรรย์)

สวัสดีวันแรกของสัปดาห์ วันนี้ขอนำเสนอการประดิษฐ์กรอบรูปมหัศจรรย์ เป็นผลงานของนักเรียนชั้น ป. 2/2 ในการประดิษฐ์ครั้งนี้ เกิดปัญหาครับผม นั่นก็คือ มีนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาทำ จึงให้จับคูกับเพื่อนแล้วช่วยกันทำ และปัญหาต่อไปคือ นักเรียนตีกรอบรูปไม่เป็น และมันก็เป็นปัญหาใหญ่ครับ เมื่อผมสาธิตบนกระดาน 4 ครั้ง และให้ทำพร้อม ๆ กัน ก็ยังมีนักเรียนหลายคนที่มาถาม ซึ่งมันก็ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจกันทั้งหมดในเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้นในคาบนี้ทั้งคาบ เราได้แค่ตีกรอบครับผม 5555555 เลยได้อาศัยคาบโฮมรูมมาประดิษฐ์ต่อ และก็ได้ผลงานออกมาไม่กี่ชิ้น ดังนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)