วันที่ 4 ของการเยือนปักกิ่ง เราได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเผอิญเป็นวันเดียวกันกับที่ท่านฑูตจากอิตาลีมาเยี่ยมเยือน เมื่อถึงมหาวิทยาลัย ก็มีเจ้าหน้าออกมาต้อนรับ และนำไปยังห้องประชุม ระหว่างทางได้เดินผ่านตู้ที่ใส่ของที่ระลึกจากผู้เยี่ยมเยือนที่ผ่านมา พบของที่ระลึกจากเมืองไทยหลายชิ้น และที่ตื่นเต้นกัน ก็คือพบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเป็นการชม VDO เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง หลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่มาให้ซักถามพูดคุย พบว่า มหาวิทยาลัปักกิ่งก็มีการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ แต่รายละเอียดไม่ชัดเจน มีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน มีนักศึกษานานาชาติที่มาเรียนภาษาจีนด้วย ต่อมาเจ้าหน้าได้ให้นักศึกษาปริญญาโท 2 คน ซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ดี มานำเดินเยี่ยมชม บริเวณมหาวิทยาลัย พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น สวยงามมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูป และนักศึกษาเยอะมากส่วนใหญ่เดินและปั่นจักรยาน ไม่ค่อยเห็นมอเตอร์ไซด์

ระหว่างทางก็พบเด็กๆ นักเรียนอนุบาลมาเดินทัศนศึกษา...เสียดายมีเวลาน้อยจึงไม่ค่อยได้ข้อมูลอะไรมากนัก....

ป้ายมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ห้องสมุดที่เค้าบอกว่ามีหนังสือมากเป็นล้านๆเล่ม

มุมถ่ายรูปสวยๆๆ <p></p><p></p>