วันที่ 50 ความสำเร็จของการควบคุมชั้นเรียน (10 มกราคม 2560)

<p “=””>เมื่อถึงชั่วโมงที่ต้องสอน ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะหาทางแก้ปัญหานักเรียนคุยกันอย่างไรให้ได้ผล นั่งค้นหาทางอินเทอร์เน็ตอยู่หลายวิธี จนมาเจอหนึ่งวิธีที่คิดว่ามันน่าจะได้ผล แล้วก็เริ่มใช้กับนักเรียนชั้น ป.5/2 ในชั่วโมงวิชาเศรษฐศาสตร์ เริ่มต้นดูการเข้าชั้นเรียน วางตัวให้นักเรียนเกรงเรานิดหน่อย จากนั้นสร้างข้อตกลงก่อนเริ่มทำกิจกรรมในชั้นเรียนโดยครูแบ่งช่วงเวลาออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นช่วงเวลาของครูคือครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด เป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งช่วงนี้ได้กำหนดเวลาและกำหนดบทลงโทษโดยที่ว่าห้ามนักเรียนพูดคุยกันและลุกออกจากที่และเล่นกัน หากใครฝ่าฝืนและถูกตักเตือนจากเพื่อน ๆ เป็นครั้งที่ 3 จะมีการเรียกเก็บเงินคนละ 5 บาท จากนั้นช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมสามารถคุยและทำงานไปพร้อม ๆ กันได้ ช่วงนี้นักเรียนสามารถเดินและขออนุญาตออกไปห้องน้ำหรือเดินไปหาเพื่อนได้ แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อถึงเวลาส่งงานนักเรียนต้องทำงานให้เสร็จ หลังจากทำข้อตกลงนักเรียนทุกคนเข้าใจและปฏิบัติและมันก็ได้ผลจริง ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือ ไม่พูดคุยกัน และสามารถจัดกิจกรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ </p> <p “=””>นี่คือบทเรียน เป็นครูต้องคิดแก้ไขสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ต้องคิดกิจกรรม คิดแก้ปัญหาที่เราต้องเผชิญกับมันและสิ่งที่สำคัญต้องหมั่นหาความรู้หาเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในชั้นเรียนให้มันน่าสนใจ </p> <p “=””>กิจกรรมชั่วโมงสร้างสรรค์ การพับกล่องกระดาษ ดีใจที่ทุกคนชอบและทุกคนตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิง </p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)