วันที่ 33 ของขวัญปีใหม่ (4 มกราคม 2560)

เปิดเรียนวันแรกหลังหยุดวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ นายพินิจ แสงชูตระกูล ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวได้มาพบปะกับคณะครูและนักเรียน และได้ให้พรขอจงมีแต่ความสุข โชคดีตลอดอีและตลอดไป

ท่านรองผู้อำนวยการให้พรปีใหม่แก่คณะครูและนักเรียน

หลังจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ รตท.สุธรรม จันทร์แก้ว ครู D.A.R.E ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน รวมทั้งคอยดูแลความปลอดภัยและให้ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียน จากการมาอยู่ที่นี่จะพบว่ารถที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนจะมีความเร็วมาก ตอนเช้าก็จะมีตำรวจจาก สภ.แม่แฝกใหม่ คอยดูแลความปลอดภัยแก่คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมาที่โรงเรียนนี้ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พวกเราก็มีของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ มอบให้ค่ะ


ตำรวจที่คอยให้ความปลอดภัยแก่พวกเราชาวเจดีย์แม่ครัว


ครูและนักเรียนมอบของขวัญปีใหม่แก่ รตท.สุธรรม จันทร์แก้ว

ช่วงเข้าแถวคณะครูก็มอบของขวัญปีใหม่ให้ซึ่งกันและกัน ครูคนแรกที่นำของขวัญปีใหม่ นั่นคือ ไฟฉาย คือครูอรวรรณ ครูบอกว่าไฟฉายจะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต ของขวัญชิ้นต่อไป คือ ปากกา จากครูเตือนใจ ครูศิริวรรณ และครูชุติมณฑ์ กระเป๋า จากครูพรจิตรและครูประหยัด ถ้วยจากครูศิริกัลยาพร โอ่งทองจากครูเพ็ญศรีและแก้วน้ำจากครูจันทรี ขอบคุณของขวัญปีใหม่ทุกชิ้นนะคะ

ขอบคุณของขวัญปีใหม่จากคณะครูค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)