วันที่ 47 นามสกุลสาธิต (5 มกราคม 2560)

<p “=””>วันนี้มีอะไรให้ต้องคิดหนัก ต้องสอน 3 ชั่วโมง ทั้งวิชาประวัติศาสตร์ วิชาศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ แต่ละวิชาก็ต้องจัดกิจกรรม บอกตัวเองให้เรียงลำดับความสำคัญ เตรียมทีละวิชา แต่วันนี้มันก็ผ่านไปด้วยดี วิชาประวัติศาสตร์นักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก วิชาศิลปะก็สามารถคุมชั้นเรียนในโรงอาหารได้ในกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์กระดาษลอน และชั่วโมงสุดท้ายกิจกรรมสร้างสรรค์การพับกระดาษให้เป็นถุงของขวัญ ดีใจที่นักเรียนหลาย ๆ คนชอบ </p> <p “=””>ภาพกิจกรรมวิชาศิลปะ : การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์กระดาษลอน </p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>ภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ : การพับกระดาษ
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>รวมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับพี่ ๆ บัณฑิต เอกการประถมศึกษา ที่เคยฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมาก่อน พี่ ๆ บอกว่า อนุญาตให้น้อง ๆ ใช้นามสกุลสาธิตด้วยกัน สักวันจะเป็นวันของเรา
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)