เมื่อก่อนเป็นคนที่คิดมากนะแต่พอคิดไปก็เครียดไปเสียเปล่า  แต่ตอนนี้อาการคิดมากกลับไม่มีเลยกลายเป็นคนที่คิดน้อยไปจนไม่อยากคิดอะไรเลย  ไม่อยากคิดให้ปวดหัว  แต่ก็มีข้อเสียนะว่าคิดว่าทุกอย่างง่ายไปหมด  แต่พอลองทำดูจริงๆ กลับยากทีเดียว จนกลับมาลองคิดสำรวจตัวเองดูว่าตนเองเปลี่ยนไปมาก  และน่าจะกลับมายึดถือทางสายกลายของพระพุทธเจ้ามากกว่าก็คือการพอประมาณ  ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป  หรืออาจจะเข้ากับพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้