สะท้อนมุมมอง

องค์การ Unicef เป็นผู้ทำการทดสอบนี้ขึ้นมา เพื่อหาคำตอบของสังคมเรื่องความไม่เท่าเทียบทางสังคม โดยให้นักแสดงเด็กที่ชื่อว่า แอนนา อายยุ 6 ขวบ เป็นตัวแทนของ เด็กที่แต่งตัวดีมีฐานะ กับ แต่งตัวสกปรกสภาพเหมือนเด็กเร่ร่อน..

ตามคลิปที่เห็นคนในสังคมมักจะตัดสินหรือมีอคิตกับผู้คนที่ยากจนหรือแต่งตัวไม่ดี ไม่มีฐานะ แต่ถ้าเมื่อมามองในงานสังคมสงเคราะห์ เราไม่สามมารถที่จะไปตีตราหรือตำหนิติเตียนผู้ใช้บริการของเราได้เลย ไม่ว่าผู้ใช้บริการของเรานั้นจะมีลักษณะแบบไหน มีรูปร่างอย่างใร เราต้องเชื่อในศักดิ์ความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บริการ และช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยมีความสุข...

ตามคลิปที่เห็นจะให้เห็นว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน social workความเห็น (0)