กิจกรรมบำบัดกับการใช้ชีวิตประจำวันในผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก(ไส้ติ่ง)จากการสัมภาษณ์เพื่อนหลังการใช้ชีวิตประจำวันหลัง ผ่าตัดเล็ก(ไส้ติ่ง)

จากการสัมภาษณ์เพื่อนอายุ 22 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ เมื่อ 6 ปีที่แล้วมีอาการปวดท้องจัด เลยไปหาแพทย์แล้วได้ทำการผ่าตัดไส้ติ่ง โดยหลังจากผ่าตัดจะปวดแผลอย่างมากในระยะเวลา 1 อาทิตย์แรก จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การนั่งกินข้าว การอาบน้ำ เป็นต้น ขณะที่เป็นแผลอยู่หมอได้สั่งห้ามให้รับประมานอาหาร 2-3 วัน ห้ามแผลโดนน้ำเนื่องจากแผลจะหายช้าและเกิดหนองขึ้น จึงส่งผลให้บุคคลดังกล่าวเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อแผลจึงได้เกิดประสบการณ์ในการดูแลรักษาแผลขึ้น เช่น ไม่เช็ดตัวบริเวณแผล ไม่เคลื่อนไหวผิดท่าทางที่จะทำให้แผลฉีก จัดท่าทางให้แหมาะสมกับการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การนั่งกินข้าว เป็นต้น หลังจาก 3-4 สัปดาห์ เมื่อแผลหายแล้ว เพื่อนสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตปกติสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupation คืออะไรความเห็น (0)