ปัญญาสมวาร

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธี มีคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรวมจำนวนประมาณ ๗๐๐ คน ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์(อาคาร เอ) สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารถวายผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ คณะผู้บริหารถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน ประธานสงฆ์กล่าวสังเวชนียกถา ประธางสงฆ์นำคณะข้าราชการและผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นเวลา ๘๙ วินาที พระสงฆ์อนุโมทนา หลังจากนั้นประธานนำคณะข้าราชการและผู้ร่วมพิธีร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด " และเพลง " สรรเสริญรพระบารมี " เป็นอันเสร็จพิธี

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ที่นี่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)