สัมภาษณ์ภรรยาของผู้ป่วยติดสุราเรื้อรัง

ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ญาติของดิฉันทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาPTOT333 ในหัวข้อCommunity survivors and Learning skills จากการสัมภาษณ์ภรรยา ของคุณลุง ปัจจุบันคุณลุงอายุ 60กว่าปี ในอดีตมีอาการติดสุรา(เหล้าขาว เหล้าเถื่อน)อย่างหนักตั้งแต่วัยรุ่น พอลุงหยุดดื่มกะทันหัน(หักดิบ)ทำให้ลุงมีอาการเห็นว่าคนอื่นจะมาทำร้าย โวยวายและกลัวจนทำให้ลุงต้องกลับมาดื่มสุรา จนกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันและการทำงาน(ทำสวน ทำนา)ของลุง ลุงมีอาการอ่อนเพลียไม่สามารถไปทำงานได้ จนภรรยาต้องเป็นคนออกไปทำงานแทนให้ให้ภรรยาต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้น ลูกชายของลุงได้พาลุงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลา1ปี หมอได้ให้การรักษาโดยยาและการบำบัดอื่นๆร่วมด้วย ปัจจุบันคุณลุงได้กลับมาอยู่บ้านและต้องทานยาของหมออยู่ เริ่มที่จะทำงานได้ ในฐานะที่ดิฉันเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัด ดิฉันคิดว่าการให้กำลังใจภรรยาของคุณลุงก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเราไม่ควรมองแต่ตัวของผู้รับบริการเพียงอย่างเดียวบุคคลรอบข้างของผู้รับบริการก็สำคัญเพราะมีส่วนช่วยในการรักษาและคอยดูแลผู้รับบริการ การให้กิจกรรมที่คุณลุงสนใจก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณลุงไม่กลับไปดื่มสุราได้ เพราะการทำกิจกรรมที่คุณลุงสนใจเกิดจากแรงจูงใจภายใน และการเห็นคุณค่าของตัวเองอีกทั้งยังมีแรงส่งเสริมจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างรวมถึงความคาดหวังของคนในครอบครัวอาจจะส่งผลให้คุณลุงกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมถึงการวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้เขามีความสุขทั้งทางกายและใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ใหม่ที่ได้จากการเรียน...แบบไม่น่าเบื่อความเห็น (0)