สิ่งหนึ่งที่ดิฉันจะใช้ในการทำงานด้านการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา และการใช้ชีวิตประจำวัน
คือ...การพิจารณาในเรื่อง "ความรู้สึก"...feeling...
ดิฉันจะถาม case เสมอว่า ""คุณรู้สึกอย่างไร"...
เชื่อไหมคะว่า คนเราส่วนใหญ่จะค่อนข้างบอกความรู้สึกได้ยาก...เพราะเวลาถามนั้น
คำตอบส่วนใหญ่มักจะตอบเป็น.."ความคิดเห็น"...เสียมากกว่า

เช่น..."คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อสามีดื่มเหล้า"...คำตอบที่ได้รับ...ก็มักจะเป็น "รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี"
การที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี้...นี่เป็นความคิด แต่ไม่ใช่ความรู้สึก...
หากเปลี่ยนเป็นว่า..."รู้สึกเสียใจ" .."รู้สึกไม่สบายใจ"..."รู้สึกโกรธ"...เหล่านี้ต่างหากเหล่าที่เป็นความรู้สึก
ดังนั้น...โดยส่วนใหญ่ของการบำบัดดิฉันจึงมักที่จะให้ case พิจารณาถึง "ความรู้สึก"...ของตนเองเสมอ

...
การที่เราตามความรู้สึกเราได้ทันนั้น...ย่อมจะทำให้เราเข้าใจตนเองได้ดีขึ้น
และรับรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์และความรู้สึกอย่างไร...มองเห็นภาพตนเองชัด
และ...ก็จะง่ายต่อการจัดการอารมณ์ และความรู้สึกนั้นได้..
เมื่อ case พิจารณาเหล่านี้ได้...ดิฉันจึงจะให้ case พิจารณาถึงปัญหา..ได้ตามเหตุและผล
เพราะหากให้พิจารณาเลยตอนที่ยังไม่สามารถจัดการเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
ก็จะทำให้พิจารณาปัญหาอย่างมีเหตุและผลได้ค่อนข้างยาก...