วันที่ 13 พิธีถวายความอาลัย (22/11/2559)

miwnii
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีเช้าวันอังคาร วันนี้ทุกโรงเรียนก็คงมีกิจกรรมเหมือนกับโรงเรียนเรา คือ พิธีถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งต่างก้มีกิจกรรมที่ทั้งนักเรียนและคณะครูจะต้องไปทำร่วมกัน เช้านี้นักเรียนทุกคนจะต้องมาโรงเรียนก่อน 7.30 น. ครูก็เช่นกัน เพราะทุกคนจะต้องมาทำความดี คือ การทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ นักศึกษามีหน้าที่เก็บภาพนักเรียนเพื่อส่งต่อให้กับงานธุรการ เราก็ถ่ายรูปแต่เฉพาะอาคารประถมปลายเท่านั้น เพราะแต่ละอาคารก็อยู่ไกลกัน ปละนักศึกษาก็กระจายกันตามอาคารอยู่แล้ว


เมื่อทำความสะอาดเสร็จ นักเรียนก็มาเข้าแถวเคารพธงชาติตามปกติ แต่มีคณะครูยินเข้าแถวอยู่ข้างหน้าของพระบรมฉายาลักษณ์ และมียืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และมีการกล่าวคำปฎิญาณตนตามท่านรองผู้อำนวยการ เมื่อพิธีเสร็จ นักเรียนทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องเรียน ส่วนคณะครูก็มาร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อถวายแด่ในหลวง พวกเรานักศึกษาฝึกสอน ก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้ด้วย แต่ได้แค่ต้นเดียว ช่วยกันๆ ปลูกไปด้วย หัวเราะไปด้วย เรามีหน้าที่ฉีกถุงดำ เอาต้นไม้ออก และหน้าที่ต่อไปก็เป็นของคนอื่นๆ แบ่งกันทำๆ
และกิจกรรมของวันนี้ก็หมด คาบแรกเหลือเวลาให้สอนไม่ถึง 30 นาที ย่นกิจกรรมเอานะเด็กๆ ดีกว่าปล่อยคาบสอนไปเปล่าๆ กิจกรรมเยอะจนไม่มีเวลสอนแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันทพร จันต๊ะวงค์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)