รวมพลังแห่งความภักดีของชาววชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน (22 พฤศจิกายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รวมพลังแห่งความภักดีของชาววชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติให้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 และโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน จึงเห็นความสำคัญและจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. พร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.การทำดีด้วยกาย ครู-บุคลากร-นักเรียนจะเขียนความดีที่ตนตั้งใจทำ และแสดงข้อความเหนือศรีษะ เพื่อสัญญาต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าจะตั้งใจทำให้ได้

2. การทำดีด้วยวาจา ครู-บุคลากร-นักเรียน จะกล่าวคำปฏิญาณตนทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี

3. การทำความดีด้วยใจ ครู-บุคลากร-นักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ แผ่เมตตา และนั่งสมาธิเป็นเวลา 89 วินาที

และกิจกรรมดังกล่าวข้าพเจ้าหนึ่งในบุคลากรของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่โรงเรียนได้จัดและรู็สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความภักดี

55151001

55151001

ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี ทุกเสียงที่เปล่งล้วนมีแต่ความภักดี

แม้แสงแดดจะสาดส่องมาตรงหน้าและร้อนมากเพียงใด พวกเราก็ไม่ย่อท้อต่อแสง เรารวมพลังเป็นหนึ่ง

อ้างอิงรูปภาพจาก (https://www.facebook.com/pg/wachirawitschool/photo...)


55151001

ภาพของการแสดงข้อความของตนเองที่ได้ปฏิญาณไว้ ซึ่งคำปฏิญาณของข้าพเจ้าคือ ...

"ฉันจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและตั้งใจฝึกสอน"

55151001

คณะครู บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งรูปภาพพร้อมชูข้อความคำปฏิญาณของตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)