R2R Education'59 ; Student TEDtalk: Reflection & Learning

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

R2R Education'59 ; Student TEDtalk: Reflection & Learning

หลังจากที่ได้นั่งฟัง อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ พูดเรื่อง "ศึกษาหลักคิด R2R เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ" ซึ่งการได้ฟังทุกครั้งก็เกิด Inspiration ทุกครั้ง ประทับใจที่ อาจารย์เต้ยพูดเรื่องว่า "ถ้าอยากให้โครงการ R2R ไปไม่รอดต้องจัดอบรมระเบียบวิธีวิจัย และซ้ำลงไปด้วยอบรมสถิติ" นำมาซึ่งความประทับใจ เสียงหัวเราะและชอบใจของผู้ฟังหลายคน

จากนั้นก็ต่อด้วย session Student TEDtalk: Reflection & Learning ซึ่งมีนักศึกษามาร่วมทั้งหมด 4 สถาบัน 5 คน...มีนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาธารณสุข นักศึกษาเภสัช และนักศึกษาแพทย์ หัวข้อที่เด็กๆ ได้รับเป็นการพูดถึงการสะท้อนการเรียนการสอนที่ตนเองได้รับ ความคิดความรู้สึกหรือความในใจที่มีต่อการเรียน ตลอดจนความประทับใจในวิชาที่ตนเองชอบ รวมไปถึงอาจารย์ที่ประทับใจหรือมองเห็นเป็น Idol นักศึกษาที่มาพูดได้แก่...

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ มีสองคนคือ นส.เจียระไน สุชารี(น้องเปรี้ยว) และ นศ.ธมนวรรณ ยศทวี(น้องน้ำมนต์)
  • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม (น้องเติ๊บ)
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ นส.วชิราภรณ์ คล้องตา (น้องแม้ว)
  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ นายณทรรศ เดชเวทย์ (น้องบอย)

ก่อนหนึ่งวันเรานัดกันทำ BAR ทุกครั้งของการทำ TEDtalk แล้วมีนัดหมายกันทำ BAR ก่อนนำมาซึ่งความผ่อนคลาย และเบิกบานใจ อีกทั้งรู้สึกลดช่องว่างลด GAP หลายๆ เรื่อง น้องบอยมาถึงก่อนตามด้วยน้องเติ๊บ น้องเปรี้ยวและน้องน้ำมนต์ เราพูดคุยกันเรื่อง TEDtalk สั้นๆ เด็กๆ เรียนรู้ได้เร็วมาก และมีการแนะนำไป search ดูต่อใน YouTube

ช่วงเช้า...เจอกันอีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อถึงเวลา ได้ชวนเด็กๆ ไปนั่งโซฟาที่ใช้ต้อนรับวิทยากรข้างๆ เวที เพื่อที่จะได้เกิดความคุ้นเคยและไม่ตื่นเต้นกันมาก

น้องเปรี้ยว TEDtalk ก่อน เล่าถึงที่มาที่ไปของการมาเรียนพยาบาล ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ได้มาจากความชอบ แต่ได้ทุนตามรอยสมเด็จย่ามาเรียน วิชาที่น้องเปรี้ยวชอบคือ วิชาพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งทำให้ตัวเองได้เกิดการคิดมากมายหลายอย่าง จากความไม่ชอบก็เปลี่ยนมาเป็นความชอบและมองเห็นความดีงามของการเรียนพยาบาล

น้องเติ๊บ ...เป็นคนพูดคนที่สอง ด้วยท่าทีที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัว ทำให้ขณะฟังน้องเติ๊บคล้ายฟังผู้ใหญ่พูด น้องเติ๊บได้เล่าถึงวิชาบูรณาการ ถึงแม้ตนเองจะไม่ได้เรียนวิชาชีพนี้แต่ส่วนตัวชอบ เพราะวิชานี้เพิ่งมาเปิดทีหลัง และเป็นวิชาที่นักศึกษาหลายๆ สาขาในคณะแพทย์มาเรียนร่วมกันและลงไปเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน

น้องน้ำมนต์เป็นนักศึกษาพยาบาลปีสอง น้องน้ำมนต์มาเรียนด้วยความรักความชอบในวิชาชีพ สดใสและมีพลัง ชอบวิชาเดียวกันกับน้องเปรี้ยว คือ วิชาพัฒนากระบวนการคิด แม้ว่าจะเรียนผ่านไปแล้วหนึ่งปี แต่สิ่งที่ได้ติดตัวมาคือ การคิดได้คิดเป็นของตนเอง

น้องแม้ว จากคณะเภสัชแม้ไม่ได้มาทำ BAR ก่อนแต่ในช่วงเช้าช่วงเวลาสั้นๆ ได้พูดคุยเตรียมตัวและทราบมาว่า อ.ดร.นันทวรรณช่วยเทรนมาอย่างดี น้องแม้วเล่าถึงการทำ R2R ในวิชาฝึกงานทำให้ตนเองมองเห็นคุณค่าในวิชาชีพเภสัชที่ทำอะไรมากกว่าการจ่ายยาในห้องกระจกอย่างเดียว น้องบอย เป็นคนสุดท้าย ด้วยบุคลิกที่นิ่งแต่มีอารมณ์ขันทำให้เรื่องเล่าของน้องน่าฟังมาก น้องบอยมาเล่าถึงวิชา Professional Development ที่นักศึกษาแพทย์ได้เรียนทำให้เกิดมุมมองของความเป็นแพทย์ที่เข้าถึงผู้ป่วยและชุมชน

การได้ฟัง TEDtalk จากน้องนักศึกษาทั้งห้าคนเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก ทุกคนในห้องประชุมตั้งใจฟัง แต่ละคนที่พูดจบก็มีการทำ Reflection และตามด้วยการให้ทุกคนทำ Self-Reflection สะท้อนความคิดและความรู้สึกก่อนพูดและหลังพูด ... ปิดด้วยท่าน อ.นพ.สุธีร์ มาช่วย Reflection

แม้เวลาจะล่วงเลยไปเที่ยงกว่า แต่ทุกคนในห้องประชุมก็ยังคงหนาแน่น ไม่มีสีหน้าน่าเบื่อหน่าย แววตาเต็มไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้และเบิกบาน

...

18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)