ผลงานวิชาการของครูแป๊ว กัลยาณี

"ศึกษาวรรณคดี สามัคคีเภทคำฉันท์"

ผลงานวิชาการของครูแป๊ว กัลยาณี


ผ่านมาหลายปีแล้วที่ครูแป๊ว กัลยาณี ได้จัดทำผลงานวิชาเรื่อง “ศึกษาวรรณคดี สามัคคีเภทคำฉันท์”ขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ครูแป๊ว กัลยาณี ไม่ได้สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่ได้ใช้เว็บบล็อก “ศึกษาวรรณคดี สามัคคีเภทคำฉันท์”ประกอบการสอนเป็นเวลา 2 ปีแล้ว แต่ยังมีนักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้รู้สึกดีใจ ที่ผลงานวิชาการของครูก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในวงกว้าง เป็นกำลังใจให้ครูก้าวต่อไป…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาวรรณคดี สามัคคีเภทคำฉันท์ความเห็น (0)