วันที่ 9 “ลานธรรม” กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกวันศุกร์. (4 พฤศจิกายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลานธรรม...เป็นไปตามชื่อกิจกรรม

โรงเรียนของเราจะมีพื้นที่ลานหน้าอาคารรวีปราชญ์ เป็นลานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ที่ร่มเย็น เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

กิจกรรมลานธรรม เป็นกิจกรรมในช่วงบ่ายแก่ ๆ คาบก่อนโฮมรูมของวันศุกร์ นักเรียนทุกชั้น คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จะมารวมตัวกันที่ลานหน้าอาคารรวีปราชญ์เพื่อมาสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ และรับฟังนิทานธรรมจากครูผู้รับผิดชอบ ซึ่งภาพที่เห็นคือ ทุกคนมีสมาธิ ทำกิจกรรมด้วยความเต็มใจ แม้แต่นักเรียนและครูที่ไม่นับถือศาสนาพุทธก็ยังมาร่วมกิจกรรมพร้อมกันทุกคน เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติธรรม การสร้างสมาธิ และได้นำข้อคิด คติสอนใจที่ได้รับจากการฟังนิทานธรรมไปปรับใช้ในชีวิตได้ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)