JJ16V11_2 ทำต่อไป หากหายใจยังพอไหว อย่ารอเวลา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทำต่อไป

เช้านี้มีงาน เดินทาง ไปร่วมสร้างแรงบรรดาลใจ ร่วมทำความดี ให้ทีม มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา อีกวาระหนึ่ง

Image result for พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับ ครู

เดินตามรอยพ่อ ไม่ต้องรอ ให้ใครมาทวงถาม

ศุกร์ที่แล้ว ไปถ่ายทอด เรื่อง KM เครื่องมือการจัดการความรู้ ให้กับทีมบริหาร ม.สวนสุนันทา พูดไป เสียงหายไป เพราะไม่แน่ใจไปติดเชื้อ ที่ไหนมา


เตรียมการกันมาหลายเดือน ต้องเรียนเชิญ ท่านผู้บริหารมาทำความเข้าใจ เครื่องมือ KM เติมเต็มสู่ LO


ทีมงาน ตั้งใจ ร่วมพัฒนา ครูไทยให้ก้าวไกล ห่าง อวิชชา


เห็นความว่างปล่าว พร้อมที่จะ ก้าวเดิน เข้ามาเติมเต็ม


ท่าน รองอธิการบดี รศ.ธีระดา เริ่มเปิดประเด็น การพัฒนา KM ตามมาตรฐานที่สาม ของ ชาติ


ฟังแนวคิด ทบทวนสติ กับสิ่งที่ มีประสบการณ์ พาเข้าสู่ BAR Before Action Review


Action Learning ไม่อยู่นิ่ง

จบสิ้นแล้ว เข้าสู่ DAR หรือ During Action Review

วันนี้ปรับเปลี่ยน เพื่อให้การ เรียนรู้ง่ายขึ้น

ไม่ใช้กิจกรรม เหมาโหล

แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งงาน ทำความเข้าใจ

ใช้ R2R ปรับกระบวนการเรียนรู้

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนพัฒนา ( [email protected]รถตู้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทำต่อไปค่ะ พักผ่อนบ้างก็ดีนะคะ เสียงจะได้กลับมาไว

เขียนเมื่อ 

เสียงมาละ แต่เวลา หดหายไป ครับ