วันที่ 11 รู้สึกผิด (4 พฤศจิกายน 2559)

" วันนี้เป็นวันที่ห้องเรียนชั้น ป. 2/1 ป่วนที่สุด เพราะครูประจำชั้นลา เราได้สอนแทนหมด "

เช้าวันนี้มาโรงเรียนค่อนข้างเช้า เพราะเป็นเวรประจำวันมายืนรับนักเรียนตั้งแต่ 07.00-07.30 น. หลังจากนั้นขออนุญาตขึ้นห้องก่อนเพราะครูประจำชั้นไม่อยู่ ขึ้นมาจดการบ้านให้เด็กนักเรียนบนกระดาน และก็คอยกระตุ้นให้เขียน หลังจากนั้นก็พาลงไปเข้าแถว วันนี้เป็นวันแรกที่ยืนในฐานะครูประจำชั้นยืนหย้าแถวคนเดียวควบคุมนักเรียนทั้งหมด 31 ชีวิต ด้วยความกดดันมาก เพราะด้านหน้าคือระดับผู้มีความสามารถทั้งนั้น หลังจากนั้นพาขึ้นห้อง เปิดการ์ตูน ลุงเปียง ให้นักเรียนดู เพราะเป็นวันศุกร์อนุรักษ์คำเมือง จากนั้นมาถึงชั่วโมงที่ 1 ภาษาไทย ก็บ่นนักเรียนไปประมาณ 10 นาทีกว่าจะพร้อมเรียน จากนั้นให้นักเรียนเขียนตามคำบอก และอ่านพาทีบทที่ 8 เรื่อง โลกร้อน แล้วให้นักเรียนดูวิดีทัศน์ วิธีการลดภาวะโลกร้อน จากนั้นให้ทำแบบฝึกทักษะภาษา

ในช่วงบ่ายทดสอบนักเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา จำนวนทั้งหมด 10 ข้อนักเรียนตั้งใจทำมาก ผลคะแนนออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมาก

ในชั่วโมง gifted วันนี้ให้ทำแบบฝึกทักษะเพิ่มเติม ด.ช. โฟร์ค ชอบมาเล่นกับเรา แต่วันนี้เราสัญญาแบบลูกผู้ชายมาแล้ว ว่าจะไม่ขออนุญาติไปกินน้ำแล้ว แต่โฟร์คก็ทำไม่ได้ จึงโดนบ่นไปชุดหนึ่ง นั่งร้องไห้แล้วตั้งใจทำงาน หยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาอ่านเลย ตั้งใจเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก่อนกลับบ้าน อะไร ๆ ก็ขาด เฮ้อ ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)