ประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ

ทีมงานบุรีรัมย์ไปประชุม เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ที่ ขอนแก่น

ถ่ายภาพกับ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาศรมน้ำเพียงดินความเห็น (0)