....เมืองไทยก็มีธรรมชาติอันสวยงามไม่แพ้กับต่างชาติ คนไทยก็สวยและนำใจก็งาม นำตก ท้องฟ้า ดอกไม้ ผู้หญิง ความงามทั้งหลายถูกดึงดูด มาสู่ความสมดุลและกลมกลืนกันอย่างลงตัว