ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบการรายงาน

นายอาทร สิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงระบบการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานอัยการสูงสุด

จัดโดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานอัยการสูงสุด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)