โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 8


ภาพขั้นตอนการเก็บผลผลิต
ครบกำหนด 25 วัน ก่อนเก็บผลผลิต (ผักบุ้งจีน) ก่อนเก็บผลผลิตต้องรถน้ำให้พื้นดินในแปลงชุ่ม

แล้วทิ้งไว้ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ถอนผักได้ง่าย
หลังจากรถน้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงแล้ว และทำการถอนผักโดยถอนทั้งต้น
ผักบุ้งจีนที่เก็บแล้ว ยังไม่ได้นำดินออก

นำผักบุ้งที่ถอนทั้งต้นมาล้างเอาดินออก

ผักบุ้งจีนที่ล้างดินออกเรียบร้อยแล้ว
กำลังนำผลผลิตมัดเอาไปแจกจ่าย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรอินทรีย์ ตำบล เจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ห้อง 57/41ความเห็น (0)